Aanpassing tarieven per 1 mei 2023

Jo Janssen Nieuws

Beste reiziger,

Vanwege oplopende kosten en werkzaamheden zien wij ons, als bestuur, genoodzaakt om met ingang van 1 mei 2023 een aantal wijzigingen in onze tarieven e.d. door te voeren.

Daarbij gaat het om de volgende tarieven;

  • Het nultarief van begeleiders.

Het was mogelijk om als begeleider met een reiziger mee te reizen tegen een zogenaamd “nul-tarief” , gratis dus. Nu alles duurder wordt zijn we genoodzaakt en hebben wij besloten om met ingang van maandag 1 mei 2023 het gratis reizen voor de begeleider af te schaffen. De begeleider betaalt ook het bij de rit behorende tarief. Houdt u daar dus alstublieft rekening mee!

  • De kosten voor het rijden op rekening (factuur).

Al geruime tijd kan er, in plaats van telkens cash met de chauffeur af te rekenen, op rekening gereden worden. Veel reizigers zijn van deze mogelijkheid gebruik gaan maken.  De facturering is nogal een tijdsintensieve bezigheid en om het overzicht niet te verliezen, moeten we van een factureringsprogramma gebruik gaan maken ( extra maandelijkse softwarekosten!). Bovendien vraagt de bank vanaf 1 januari voor elke transactie een vergoeding. We ontkomen er niet aan deze extra kosten voor het rijden op rekening aan onze klanten door te berekenen. Vandaar dat we met ingang van maandag 1 mei 2023 voor de particuliere reizigers  een bedrag van € 2,50 per maandfactuur in rekening gaan brengen. U betaalt dus naast uw maandelijkse ritkosten een opslag van € 2,50 per factuur. Uiteraard is het ook mogelijk om al uw ritten gewoon contant met de chauffeur te gaan verrekenen.

De tarieven voor het reizen in de gemeente, naar aanliggende kernen en de ziekenhuizen blijven ongewijzigd.

Met vriendelijke groet.

Namens het bestuur,

Was getekend,

Sjaak den Hollander, voorzitter