Aktiviteitenplan

ACTIVITEITENPLAN 2022 /2023

Vanaf de oprichting in mei 2017 heeft voor onze stichting staat het behouden dan wel verbeteren van de leefbaarheid, het woongenot en het welzijn van de inwoners van de gehele gemeente Echt – Susteren als primair doel.

Vanaf dat moment werd de wenselijkheid om bij te dragen aan de mogelijkheden voor elke inwoner om zo lang als mogelijk zelfstandig en in de eigen kern te kunnen blijven wonen door ons als belangrijkste doelstelling gezien. Gestreefd werd primair naar het behoud van, dan wel het aantrekken van, voorzieningen op de negen kernen van de gemeente om daarmee de leefbaarheid en het woongenot van deze kernen te behouden.

Omdat in de praktijk bleek dat noodzakelijke voorzieningen voor het dagelijkse levensonderhoud, vermaak, dagbesteding, als ook de zorg veelal niet in de eigen kern of op redelijk bereikbare (loop)afstand lagen, is getracht om die voorzieningen voor eenieder bereikbaar te maken om daarmee iedereen in de gelegenheid te stellen zo lang mogelijk zelfstandig te functioneren, deel te nemen aan sociaal-maatschappelijk verkeer en een sociaal isolement te vermijden.

Om aan de bereikbaarheid van voorzieningen en het deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer tegemoet te komen heeft de stichting destijds het lokaal maatwerkvervoer in werking gesteld in het kader van het nabuurschap. Dit gebeurt sinds november 2017 door de inzet van twee z.g. Wensauto’s, Dacia Lodgy’s, die door vrijwilligers worden gereden en aangestuurd.

Voor 2023 hebben we de mogelijkheid en haalbaarheid om de vervoerscapaciteit uit te breiden meteen voertuig voor het vervoer tot max. 6 personen onderzocht en die komt er. Deze SUV biedt meer kansen om tijdens piekuren, zoals ’s morgens rond tien uur of ’s middags rond half vier, de hoge vervoersvraag beter te kunnen afhandelen. Gelijktijdig is het proces gestart om van auto’s op fossiele brandstof over te stappen naar elektrische voertuigen. Vanwege de lange levertermijnen zal nog minstens t/m mei 2023 met de huidige dieselauto’s gereden moeten worden. Voor het rijden met die elektrische auto’s dient elke chauffeur, in de aanloop naar de introductie van deze voertuigen in mei 2023, een trainingsprogramma voor het beheer van en rijden met deze auto’s te doorlopen. Dit programma wordt opgesteld en uitgevoerd i.s.m. een lokale Verkeersschool.

Op dit moment bedient elk van de Wensauto’s een stadsdeel van de gemeente, aangeduid als doelgebied Echt of Susteren, aangevuld met de nabijgelegen kernen. Inwoners kunnen een rit boeken tot maximaal de dag voorafgaand aan de reis bij de planners van de Wensauto. De auto’s opereren op werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur, waarbij tot 09:00 uur uitsluitend de zorgboerderijen bediend worden.  De reiziger betaalt een kleine bijdrage voor elke enkele reis, variërend van € 1,50 – € 4,50 , afhankelijk van de bestemming.

Vanaf de start is, zoals verwacht, een gestage groei gezien v.w.b. het aantal reizigers, hoewel gezegd moet worden dat het aantal reizigers vanuit Susteren nog steeds wat achterblijft in verhouding tot Echt. Als het rittenschema dat toelaat, rijden we ook naar de ziekenhuizen in Roermond, Maaseik en Sittard. Vanwege een gestage groei bij de deelnemers aan de Huiskamer-Plus projecten neemt ook de vraag naar de Wensauto’s evenredig toe. Om aan die hogere vraag tegemoet te komen, is er een derde Wensauto besteld, gelijk aan de andere twee, waarmee max. 6 reizigers in één keer vervoerd kunnen worden.

Om de naamsbekendheid te vergroten proberen we korte informatiesessies tijdens bijeenkomsten van ouderenorganisaties in de gemeente Echt-Susteren in te plannen. Dan worden er eveneens handleiding-flyers en, in de nabije toekomst, cadeaubonnen voor één rit uitgedeeld. Ook gebruiken we de lokale media, zoals ’t Waekblaad,  contact- en parochiebladen, de eigen website en “Echt-Susteren.nu” om inwoners van Echt – Susteren op de mogelijkheid tot het reizen per Wensauto te wijzen.

Diezelfde media gebruiken we regelmatig om het chauffeurspotentieel op een gewenst niveau te houden om daarmee de continuïteit van deze “service” in stand te houden. Want door natuurlijk verloop vermindert het aantal chauffeurs en planners toch geregeld. Het project beschikt op dit moment over een groep van +/- 75 vrijwilligers, verdeeld over bestuursleden, planners en zo’n 55 chauffeurs.

Om de acceptatie van de Wensauto’s door de vakbonden en professionele vervoerders niet te verstoren moet met het vervangen van groepsvervoer door de Wensauto’s zorgvuldig worden omgesprongen. Om die reden vermijden we ook de inzet van de auto’s voor uitjes, zoals het bezoek aan bv. de Kerstmarkten e.d.

Gelukkig hebben we de Corona-beperkingen achter ons kunnen laten en wordt er nu weer conform het OV-protocol vervoerd, dus geen mondkapjes, handschoenen en ontsmettingsmiddelen. Met de drie nieuwe voertuigen, Mercedes e-Vito’s, streven we er naar om het aantal reizigers ver boven de aantallen van 2019 uit te tillen.

Tot slot wordt door het bestuur onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het activiteitenspectrum mogelijk uit te breiden in overeenstemming met de statuten. Hiervoor wordt gezocht naar intensievere samenwerking met andere organisaties op het gebied van bewonersbelangen.