Bestuursleden

Het bestuur van de Stichting LES wordt gevormd door vertegenwoordigers van instellingen / organisaties uit de kernen van Echt-Susteren of door afgevaardigden uit de kernen.

Er hebben vele uren werk gezeten in het van de grond krijgen van de organisatie Wensauto, de subsidieaanvraag bij de provincie en gemeente, het leasen van de auto’s, de bestickering, de website, de werving en informatie van de vrijwilligers, de PR naar de kernen, het ontwerp van de statuten, de vrijwilligersovereenkomsten, de planningsformulieren enz. enz. Al dat werk is door de diverse bestuursleden verzet. Nu alles na 1 november draait, is het echte bestuurswerk verminderd. Sommige bestuursleden blijven actief als ondersteuners van de coördinatoren en planners. De maandelijkse bestuursvergadering is een twee maandelijkse bijeenkomst geworden.

Op dit moment zijn de 11 bestuurszetels bezet. Als er een vacature komt wordt deze opgevuld met een nieuw bestuurslid uit de wijk van het aftredend bestuurslid. De procedure is nog niet beschreven. We gaan er van uit dat we via mondelinge werving een afvaardiging uit de betreffende wijk kunnen vinden. Formeel moet het bestuur daarna het bestuurslidmaatschap van de betreffende persoon goedkeuren. In de statuten staan wel gronden waarop een bestuurslidmaatschap eindigt, maar er is geen zittingstermijn in jaren opgenomen.

De vrijwilligers van onze stichting krijgen geen vergoeding. Noodzakelijk te maken onkosten kunt u met de penningmeester bespreken. We bedanken onze vrijwilligers voor hun inzet met een attentie op het einde van het jaar en een feestavond in het midden van het jaar.