Coördinatoren

In het uitvoerende deel van de organisatie van de Wensauto vormen de coördinatoren “de top”.

Zij sturen de uitvoerende organisatie aan, zij bewaken de afspraken en procedures.

Zij lossen zoveel mogelijk in samenwerking met planners en chauffeurs de organisatorische problemen op.

Loopt er iets niet goed, omdat de inhoudelijke zaken niet goed geregeld zijn, dan nemen zij contact op met het bestuur.

Het bestuur staat in principe op afstand van de dagelijkse organisatie en heeft geen bemoeienissen met het dagelijkse reilen en zeilen.

Om de taken voor de coördinatoren niet te complex te maken hebben individuele bestuursleden bepaalde taken ter ondersteuning van de dagelijkse organisatie op zich genomen.

We denken daarbij bijvoorbeeld aan de volgende taken:

 • Het aannemen, laten keuren, rijtest laten afnemen, VOG-verklaring aanvragen van nieuwe vrijwilligers.
 • Contacten met verzekeringen, ondersteuning schadeafhandeling na ongevallen en onderhoud van de wensauto’s.
 • Het actualiseren van de website.
 • De instructie van de planningssoftware.

Taken van de coördinator

 1. Hij maakt de planning van de chauffeurs per auto per dagdeel.
 2. Hij maakt de planning van de verantwoordelijke planners per dagdeel.
 3. Hij is aanspreekpunt voor planners en chauffeurs enerzijds en DB/Bestuur anderzijds.
 4. Hij verzorgt de financiële afhandeling van ritten en draagt de ritgelden af aan de penningmeester.
 5. Hij verzorgt klachtenafhandeling.
 6. Hij verzorgt de afhandeling van schade(meldingen) incl. herstel.
 7. Hij verzorgt indien noodzakelijk de afhandeling van het tanken.
 8. Hij coördineert en handelt klachten m.b.t. chauffeurs af.
 9. Hij coördineert en handelt klachten m.b.t. planners af.
 10. Hij coördineert i.s.m. het bestuur op geregelde tijden planner/chauffeursoverleg.
 11. Hij ondersteunt zo nodig het bestuur bij de rapportage naar de provincie Limburg, incl. de registratie, evaluatie en monitoring van de wensauto’s.
 12. Hij regelt in overleg met het daarvoor aangewezen bestuurslid vervangend vervoer tijdens schadeherstel, reparatie of onderhoudsbeurten

De coördinator werkt in principe vanuit de eigen woonlocatie. Vanwege de flexibiliteit voor de coördinator werkt hij met zijn eigen mobieltje. Eventuele noodzakelijke telefoonkosten ( abonnementskosten) worden door de stichting vergoed.

We zouden het fijn vinden als u tijd vrij kunt maken om als coördinator voor onze stichting te werken. Geef u dan s.v.p. op bij: Secretariaat Stichting Leefbaarheid Echt-Susteren, Schrijnewerkerstraat 4, 6114 XH Susteren of met een mailtje naar secretaris@st-les.nl

De vrijwilligers van onze stichting krijgen geen vergoeding. Noodzakelijk te maken onkosten kunt u met ons bespreken.

We bedanken onze vrijwilligers voor hun inzet met een attentie op het einde van het jaar en een feestavond in het midden van het jaar.

Het bezit van een computer / laptop, een emailadres en een mobiele telefoon zijn vereist. Kennis van Office is noodzakelijk – invullen, muteren in, opslaan, verzenden van Word en Excel bestanden.

Gezien de vele contacten die U moet onderhouden en de klachtenafhandeling zijn goede communicatievaardigheden en een open luisterhouding ook onmisbare eigenschappen voor de coördinator.