Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden voor de Stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Het bestuur bestaat uit ongeveer 10 personen, die vertegenwoordigen de 9 kernen van de Gemeente Echt-Susteren. Zij maken veelal deel uit van het bestuur van een in betreffende gemeenschap functionerend bewonersoverlegorgaan, dorpsraad, ouderengroepering.

Naast het bestuur zijn er voor de uitvoerende werkzaamheden in het kader van het project Wensauto’s Echt-Susteren vrijwilligers die functioneren als:

  • Coördinator
  • Planner
  • Chauffeur

Voor hun activiteiten krijgen vrijwilligers geen financiële vergoeding c.q. beloning.

Eventuele onkosten, die na overleg met penningmeester c.q bestuur door de vrijwilliger zijn gemaakt, worden vergoed.