Organogram

Stichting Leefbaarheid Echt-Susteren – Wensauto

organogram

Klachten

  • Eerst bespreken / oplossing zoeken met gelijk of eerst hogere gepositioneerde in het organogram.
  • Lukt dat niet, dan is de coördinator het aanspreekpunt.
  • Indien een klacht een coördinator betreft dan is de voorzitter van het bestuur het aanspreekpunt.
  • Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting LES