Maatregel coronavirus per 20-08-2021

Jo Janssen Nieuwsbrief

Onze dienstverlening is grotendeels nog teruggebracht tot het vervoeren één senior of hulpbehoevende klant per rit, behalve bij familieleden en mensen die samen van en naar de dagopvang e.d. reizen.

We herhalen de eerder gepubliceerde regels die geldig blijven.

  • In principe vervoeren we per rit maar één reiziger. We maken een uitzondering als deze passagier begeleiding naar een medicus, therapeut e.d. nodig heeft.
  • Reizigers met verkoudheidsklachten, hoesten en/of koorts kunnen GEEN gebruik maken van de wensauto. De chauffeur mag u weigeren.
  • Reizigers wordt verzocht om rechtsachter plaats te nemen (achter de bijrijdersplaats).
  • Hoesten doen chauffeur en passagier in de binnenkant van de elleboog.
  • We schudden geen handen en beperken zo veel mogelijk direct contact tussen reiziger en chauffeur.
  • Reizigers worden verzocht om het verschuldigde bedrag CONTANT in het daarvoor bestemde bakje te deponeren.
  • Bij meerdere reizigers op de achterbank en indien de reiziger om medische redenen voorin moet zitten, is het dragen van een mondkapje verplicht.

We blijven de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus zoveel mogelijk volgen. Bij eventuele wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op het gebruik van de wensauto, krijgt u hiervan bericht.

Wij hopen dat u begrip hebt voor deze maatregelen en dat u met deze regels akkoord gaat als u met ons reist.