Nieuwsbrief #1: De Stichting

Redactie Nieuwsbrief

Namens alle bestuursleden geven wij u kennis, dat op 5 mei 2017 is geboren de Stichting Leefbaarheid Echt-Susteren. De verloskundige, notaris Bas van de Ven, leidde de bevalling heel goed in en vervolgens mochten de trotse ouders, Jo Jansen en Sjaak den Hollander, het proces meemaken en moesten zij hun handtekening zetten om het te voltooien. Co-ouder Ton Ory wordt genoemd in de akte maar kon door een langdurende buitenlandse vakantie niet er bij zijn.
Statuten zijn nu vastgelegd, en de stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Wij zijn verheugd dat de Stichting LES nu ook officieel van start is gegaan.
Graag willen wij alle mensen die betrokken zijn, en hen die zich betrokken voelen bij, de stichting en met name bij het in de opstartfase zijnde wensautoproject, informeren over de voortgang.

Vrijwilligersavond
Op 4 april was de vrijwilligersinformatieavond. We mochten gebruik maken van de kantine in het Gemeentehuis. Een goede opkomst, ongeveer 40 mensen. Na welkom en inleiding door voorzitter Sjaak den Hollander was er een uitgebreide presentatie door secretaris Ton Ory. Met behulp van sheets is het hele proces toegelicht. Van Statuten en huishoudelijk reglement, via vervoersplannen en begroting, keuze voor voertuig, vrijwilligers, aansturing, financiering, en zo allerlei tot vaak in detail. Veel vragen werden gesteld en beantwoord. De powerpoint voegen wij ter informatie bij.

Voertuigen
Een werkgroep heeft van mogelijke voertuigen de mogelijkheden, voor- en nadelen in beeld gebracht waarna in een algemeen bestuursvergadering het besluit is genomen te kiezen voor “Dacia Lodgy Stepway 1.5 dCi 110 pk 7 pers. “. Inmiddels zijn leaseperijzen en voorwaarden van enkele bedrijven naast elkaar gelegd. In laatste bestuursvergadering verdere afspraken gemaakt voor de onderhandelingen. Afspraken omtrent vervangend vervoer/winterbanden/brandstofpas/track en tracé-systeem onderzoek/communicatiesysteem en telefoon/eigen risico bij schade/levertijd/ belettering…. Onze penningmeester Jo Jansen gaat hiermee verder.

Subsidie / financiering
Wij mochten, als dagelijks bestuur, een goed gesprek hebben met wethouders Frische en Wackers van de Gemeente, samen met de 2 beleidsambtenaren Walraven en Wauben. Ook Frits Knoops namens project Koningsbosch werd hierbij betrokken. Goed gesprek, eventuele knelpuntjes besproken en uitgediept, begroting doorgenomen. De Gemeente heeft toegezegd garant te staan voor de door ons benodigde aanvulling op de subsidie van provincie en eigen inkomsten in beide projecten.

Ook mochten wij een gesprek hebben met de Provincie, en vertegenwoordiging van Arriva en Vereniging Kleine Kernen Limburg. Uitgebreide vervoerplannen moesten wij tevoren indienen en ook de begrotingen. Vervoerplannen regel voor regel uitgespit, Arriva geeft groen licht en de provincie zal na het aanbrengen van besproken wijzigingen ook instemmen met de vervoersplannen.

In hetzelfde gesprek zijn de voor de subsidieaanvraag in te dienen begrotingen doorgenomen. Ook hierin weinig problemen, enkele kleine aanpassingen, en natuurlijk te zijner tijd de onderbouwingen van nu nog geschatte bedragen, zoals automatiseringskosten/leasekosten en andere kosten waarvoor offertes zijn aangevraagd.

ANBI
Onze statuten zijn ANBI-proof, en wij zijn er van overtuigd dat wij ook aan de andere voorwaarden die er zijn vanuit belastingdienst zullen kunnen gaan voldoen. Wij werken dus aan het verkrijgen van de ANBI-status.
Vrijwilligersovereenkomst
Een concept vrijwilligersovereenkomst is uitgewerkt, en wordt momenteel getoetst door deskundigen.

Werkwijze
In de laatste vergadering is een werkgroep samengesteld die nu aan het uitwerken is hoe onze gewenste werkwijze zal zijn. Er zijn vrijwilligers die gaan functioneren al planner / coördinator / chauffeur, maar ook al onze bestuursleden zijn natuurlijk vrijwilliger. Werkgroep maakt een opzet van de mogelijkheden omtrent dagindelingen, uren, voertuig en stallen en beschikbaarheid voor de chauffeur, communicatielijnen, en zo nog veel meer……

Kortom,
Zo kunnen wij nog heel veel pagina’s volschrijven, maar dat gaan we niet doen! Wij willen u als vrijwilliger graag enigszins op de hoogte en zijn uitermate blij met uw bereidwilligheid om u te gaan inzetten voor dit prachtige project dat in grote mate bijdraagt aan de Leefbaarheid van ons Smalste Stukje van Nederland…..

Sjaak den Hollander, Illikhoven, 13 mei 2017