Nieuwsbrief #4: Stand van zaken

Redactie Nieuwsbrief

Aan de dames en heren vrijwilligers,

Stand van zaken.
Na vele maanden van spanning zijn we dan eindelijk op 1 november echt van start gegaan. Uiteraard liep het vanaf dag 1 niet onmiddellijk storm, maar we nu langzamerhand een maand onderweg zijn zie je dat aantal groeien.

Bij de start moesten we het wel doen met twee leenauto’s, Toyota Auris, die van het hybride type waren en ook nog eens een automaat als schakeling hadden. Voor een hoop chauffeurs was dat even een omschakeling, maar uiteindelijk ging het iedereen behoorlijk goed af. Wat daar bij hielp was ten eerste de hulp die Henk Close bij de introductiedagen verschafte, maar daarnaast ook het geringe aantal ritten waardoor er weinig tijdsdruk was zodat iedereen zich rustig met de auto eigen kon maken.

Bij de planning was het in het begin ook links en rechts passen en meten. Het systeem bevatte een aantal fouten die het voor ons plannerskorps een regelrechte uitdaging maakte. Jo Janssen trachtte echter met de nodige overuren de tekortkomingen snel op te lossen. Daarnaast had het boekingssysteem ook af en toe zijn eigen mening en wilde niet altijd mee werken met hetgeen Jo of de planners wilden.

Diverse vrijwilligers lukte het daarnaast maar niet om in te loggen op de Office 365 site van onze stichting. Vanwege de wat lagere prioriteit wordt dat probleem in stappen verholpen. Tenslotte kwamen we tevens problemen met het telefonienetwerk tegen. Die problemen werden eveneens snel de wereld uitgeholpen.

Kortom, de hoge beginnersgolven van problemen beginnen langzaam te kalmeren en is het zaak om tot een stabiel systeem te komen. Dat verschaft ook de mogelijkheid om de planners zelfstandig hun werk te laten doen en niet onmiddellijk terug hoeven te vallen op Jo.

Wat wel heel jammer is dat we intussen van een aantal vrijwilligers afscheid hebben moeten nemen. Van een aantal weten we dat ze het allemaal veel te lang vonden duren totdat er echt eens gereden werd. Anderen kregen met persoonlijke omstandigheden te maken waardoor ze, soms ongewild, de hulp aan onze stichting moesten opzeggen. Maar het stelt ons allemaal voor een extra uitdaging omdat we met een kleinere groep, 33 chauffeurs en 8 planners, de twee Wensauto’s in de lucht moeten houden. Maar dankzij jullie flexibiliteit heeft dit nog niet tot problemen geleid.

Auto’s en bestickering
De twee Toyota’s worden op korte termijn omgeruild voor onze “eigen” Dacia Lodgy’s. Hoewel de Toyota’s behoorlijk luxueus waren, voldeden ze, vanwege hun lage instap, niet zo geweldig voor onze doelgroep. Dat probleem wordt straks met de omwisseling opgelost. Bovendien zijn we dan van het hybride systeem en de automaat af. Hoewel we geloven dat een flink aantal mensen die automaat wel graag terug zouden willen zien.
Op verzoek van de chauffeurs hebben we de volgende materialen aan de auto’s toegevoegd:
Stratenplan Echt-Susteren, verbanddoos, 5 hesjes, ijskrabber, sneeuwveger, raamwisser. Omdat de losse spullen nogal rommelig overkomen en het laden van rollators e.d. belemmeren, gaan we nog op zoek naar een degelijke opberg box voor die zaken.
Waarvoor we nog wel willen pleiten is dat iedereen de telefoon en de verlichting totaal uitschakelt. Van tijd tot tijd wordt nog een ingeschakelde telefoon gevonden en de verlichting heeft al een keer tot een totaal lege accu geleid! Probeer de Toyota’s vooral niet te starten via de eigen accu want dit heeft catastrofale gevolgen voor het boordsysteem van de auto’s.
Bel bij pech onderweg of op de parkeerplaats de hulpdienst ter assistentie. Er ligt een flyer met de nummers in het handschoenenvak.

Website en communicatie
De website (www.st-les.nl) is al ruim twee maanden in de lucht. Opmerkingen of aanvullingen kunt u naar penningmeester@st-les.nl sturen.
Het inloggen via de website op de Office 365 bestanden van onze stichting is binnenkort voor elke vrijwilliger toegankelijk. Op de website kan iedereen straks alle formulieren, zoals rittenstaat, roosters, nieuws etc., inzien.
Zolang als noodzakelijk ontvangt u alle noodzakelijke informatie in PDF-bestanden per mail. In overleg met de vrijwilligers bepalen we straks welke info we ook in de toekomst per mail blijven verzenden, we denken bijvoorbeeld aan de rittenstaten.

Rijtest
Vrijwel alle chauffeurs hebben de rijtest bij Keybeck voor 1 november afgerond. Het is mooi om te constateren dat alle rijtests, met een kleine aanwijzing links en rechts, succesvol zijn afgerond. Ook werd er niemand vanwege een rijbewijsbeperking (code 100/101) afgewezen.
Een enkele nieuweling wordt op korte termijn door Frank van de Sanden uitgenodigd om deze rijtest alsnog uit te voeren. We wachten daarmee totdat we onze eigen Dacia’s hebben.

Medische keuring
We zijn nog steeds in onderhandeling met de provincie over de uitvoering van keuringen. De huisartsenpraktijk in Susteren, waarmee we ver gevorderd waren over het uitvoeren ervan, wees het verzoek van LES af vanwege een negatief advies van de vakgroep KNMG. Zij adviseerde de keuringen door een bedrijfs- of ARBO-arts te laten uitvoeren. Vandaar dat wij als bestuur de provincie hebben benaderd om de bedrijfsarts van Arriva, dhr. Kingma, deze keuringen voor zijn rekening te laten nemen. Er is echter nog geen uitsluitsel hierover. In afwachting van een antwoord doen we vooralsnog niets met de keuringen.

VOG
Aan de aanvraag voor deze Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt nog gewerkt. Zodra het digitale standaardformulier ervoor gereed staat, worden de chauffeurs uitgenodigd om zelf via het Internet de standaardaanvraag aan te vullen met de eigen persoonsgegevens en het in te dienen. Betaling van de aanvraag dient d.m.v. Ideal-betaling door de vrijwilliger betaald te worden bij de aanvraag. De kosten van deze aanvraag (+/- € 41,-) worden door de stichting uiteraard terug betaald.

Vrijwilligersovereenkomst
Elke vrijwilliger, die voor de stichting LES aan de slag gaat, heeft een overeenkomst getekend, waarin is vastgelegd wat onze wederzijdse verantwoordelijkheden zijn en wat van een specifieke functie, zoals chauffeur, planner en/of coördinator, verlangd wordt. Sjaak den Hollander, de voorzitter, heeft ze intussen als stichting LES-vertegenwoordiger eveneens ondertekend. Op de vrijwilligers-bijeenkomst van 12 dec. a.s. in de Koppel zal hij één kopie retourneren.

UWV-verklaring
We hebben de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verworven. Deze status is belangrijk voor vrijwilligers die een uitkering via het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) ontvangen. Zij dienen, om vrijwilligerswerk te mogen doen, een verklaring aan te leveren waarop wordt aangegeven bij wie en hoeveel uren men dit vrijwilligerswerk doet. Het UWV laat dit meestal alleen toe wanneer de stichting een ANBI status heeft. Nu we deze status hebben kunnen we verklaringen voor het UWV van vrijwilligers mede ondertekenen.

Rustplekken
Om chauffeurs de gelegenheid te bieden om tussen ritten door, wanneer er even niets te rijden valt, een kop koffie/thee te laten drinken, bestaan er op dit moment twee mogelijkheden:

  1. Het gemeentehuis in Echt waar we, zelfs op momenten dat het gesloten is door aan te bellen en te zeggen dat we van de Wensbus zijn, terecht kunnen in de centrale hal (leestafel) en van het toilet en de koffie/thee automaat gebruik mogen maken.
  2. Op maandag, woensdag en vrijdag kunnen we terecht bij “ ’t Stift “ tegenover verzorgingshuis Vastrada op het plein bij de Amelbergakerk in Susteren. Ook daar mogen we die faciliteiten gebruik maken.

Op 15 december bekijken we een wachtruimte in het Medisch Centrum aan de R. V. Gelderstraat in Susteren om te bezien of dat een passende locatie zou kunnen zijn. Daar kunnen we, indien zij voldoet, vijf dagen per week terecht voor koffie/thee en het toilet. Meer informatie hierover volgt nog.

Werving
We hebben op dit moment een dikke 40 vrijwilligers maar daar vallen, zoals eerder opgemerkt, bij tijd en wijle wat mensen van af. Willen we, zonder al teveel kunst en vliegwerk, de Wensauto’s van dag tot dag laten rijden dan moeten we proberen om via onze eigen persoonlijke netwerken aan uitbreiding te werken. Willen jullie in je directe omgeving, zoals vrienden, familie en/of verenigingen waar je lid van bent, ons Wensauto-project promoten en gelijktijdig vragen of deze of gene niet een paar uurtjes aan ons vrijwilligerswerk wil bijdragen. Veelal hebben mensen wat in de verte over ons gehoord maar kennen ze het project nog niet echt van nabij. Wanneer er op enthousiaste wijze reclame voor de functies bij LES wordt gemaakt, zitten we qua vrijwilligers straks wat ruimer in onze jas en wordt het inroosteren van chauffeurs, planners of een coördinator wat minder lastig. Wij zullen ook met regelmaat oproepen plaatsen.

Flyers
Zoals jullie weten hebben we, bij de lancering van het project en direct daarna, gebruik gemaakt van artikelen in de krant met daarbij gevoegd een A-5 flyer, die een korte handleiding bevatte over hoe men een Wensauto kon bestellen. Recent werden we door het College van B & W opgedragen om direct te stoppen met deze flyer omdat deze volgens hen verwarring schiep. Zij stelde dat iemand, die een rit bestelde net buiten de gemeentegrenzen, in de veronderstelling kon zijn ook een rit naar Rotterdam bv. te kunnen boeken. Wij hebben aan de oproep om te stoppen met de flyerverdeling weliswaar gehoor gegeven, maar zijn het niet eens met de denkwijze. Wanneer iemand belt voor een ritje Rotterdam, zal de planner hem of haar snel uit de droom helpen. We moeten echter helaas met een nieuwe flyer aan de slag. De gemeente zorgt wederom voor het drukwerk.

Vrijwilligersbijeenkomst
Om vooral feeling te houden met elkaar en gelegenheden te baat te nemen om ervaringen en de laatste nieuwtjes uit te wisselen, organiseren we van tijd tot tijd een bijeenkomst voor dat doel. Onder het genot van een kop koffie/thee en een stuk vlaai kunnen we elkaar bijpraten over zaken die niet zo geweldig lopen of hoe enthousiast onze doelgroep over de Wensauto’s is. Daarnaast heeft Frank van de Sanden aangeboden om af en toe een korte presentatie te geven over allerhande zaken die betrekking hebben op het autorijden, zoals moderne autotechniek, hoe te handelen bij gladheid, etc. Onze eerstvolgende bijeenkomst hebben we reeds aangekondigd, maar de uitnodiging herhalen we hierbij nog even voor de goede orde. De bijeenkomst vindt plaats op:

12 december om 19:30 uur in gemeenschapshuis “de Koppel” aan de Vleutstraat 22 te Dieteren.

Wanneer je niet de gelegenheid bent om deel te nemen, meld je dan even af bij de voorzitter middels e-mailadres: voorzitter@st-les.nl
Naar dat zelfde e-mailadres kunnen jullie ook onderwerpen sturen die je graag behandeld ziet worden.
Graag tot dan.

Tot slot
Mochten jullie tussentijds vragen of opmerkingen hebben, schroom dan niet om het dagelijks bestuur (DB) hierover te benaderen via hun e-mailadres:

  • Voorzitter, Sjaak den Hollander, voorzitter@st-les.nl
  • Penningmeester, Jo Janssen, penningmeester@st-les.nl
  • Secretaris, Ton Ory, secretaris@st-les.nl

Met vriendelijke groet.
Namens het bestuur,

Was getekend
Sjaak den Hollander, voorzitter