Planners

Er zijn per werkdag steeds twee planners actief, waarvan één de ochtenddienst uitvoert ( 8:45-13:00 uur) terwijl de tweede tijdens de middag zijn taken vervult (13:00-17:15 uur). Beide planners opereren vanuit hun eigen woonlocatie. De planners krijgen de beschikking over VoIP-telefonie waardoor ze tijdens hun dienst bereikbaar zijn. Het reserveren van ritten vindt plaats tussen 09:00 en 12:00 uur.

De ochtendplanner heeft de volgende taken:

 1. Hij/zij verzorgt primair de aanname van ritten voor de volgende werkdag.
 2. Hij/zij treedt in overleg met de chauffeur van dienst over.
  a) wijzigingen in de planning voor die ochtend, zoals vervallen van ritten e.d.;
  b) het coördineren van retourritten die dezelfde ochtend vanuit medische praktijken, zoals die van huisartsen of fysiotherapeuten e.d. aangevraagd worden;
  c) calamiteiten die zich voordoen, zoals autopech dan wel ongevallen, en gebruikt daarbij het beschikbare calamiteitenprotocol;
  d) klachten die zich voordoen vanuit de klant of derden en zorgt dat een klachtenformulier ter hand gesteld wordt.

De middagplanner heeft de volgende taken:

 1. Hij/zij verzorgt het rittenschema voor de volgende werkdag.
  a) vult het rittenschemaformulier voor de volgende dag in.
  b) stelt het vervoersschema op.
  c) neemt contact op met klanten in geval van tijdwijzigingen als gevolg van routeschema’s.
  d) verstuurt het rittenschemaformulier naar de chauffeurs van de volgende werkdag.
 2. Hij/zij treedt in overleg met de chauffeur van dienst over.
  e) wijzigingen in de planning voor die middag, zoals vervallen van ritten e.d.
  f) het coördineren van retourritten die dezelfde middag vanuit medische praktijken, zoals die van huisartsen of fysiotherapeuten e.d. aangevraagd worden.
  g) calamiteiten die zich voordoen, zoals autopech dan wel ongevallen, en gebruikt daarbij het beschikbare calamiteitenprotocol.
  h) klachten die zich voordoen vanuit de klant of derden en zorgt dat een klachtenformulier ter hand gesteld wordt.

We hebben graag 10 planners per week. Elke planner is in dat geval een dagdeel per week actief.

We zouden het fijn vinden als u nog een halve dag kunt vrijmaken om als planner voor onze stichting te werken. Geef u dan s.v.p. op bij: Secretariaat Stichting Leefbaarheid Echt-Susteren, Schrijnewerkerstraat 4, 6114 XH Susteren of met een mailtje naar secretaris@st-les.nl.

De vrijwilligers van onze stichting krijgen geen vergoeding. Noodzakelijk te maken onkosten kunt u met ons bespreken.

We bedanken onze vrijwilligers voor hun inzet met een attentie op het einde van het jaar en een feestavond in het midden van het jaar.

Het bezit van een computer / laptop en een emailadres zijn vereist. De stichting draagt zorg voor de VoIP-telefoon.

Vanaf 1 juli 2018 werken we met een planningssoftware. We gaan ervan uit dat (eventueel na een korte scholing) het gebruik van deze planningssoftware geen probleem vormt.